níng
әрпіне қамтылған ‘叮咛’ -ға қараңыз

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — (1) 嚀 níng (2) (形声。 从口, 宁声。 双音词 叮咛 , 一再嘱咐) 见 叮咛 (dīngníng) …   Advanced Chinese dictionary

 • — (嚀, 咛) níng ㄋ〡ㄥˊ 〔《廣韻》奴丁切, 平青, 泥。 〕 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: ning2 解释: 见“叮咛”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — (嚀) níng (1) ㄋㄧㄥˊ (2) 〔叮~〕见 (3) (嚀)叮 。 (4) 郑码: JWAI, U: 549B, GBK: DFCC (5) 笔画数: 8, 部首: 口, 笔顺编号: 25144512 …   International standard chinese characters dictionary

 • 叮咛 — 拼音: ding ning2 解释: 1. 嘱咐。 三国演义·第四十三回: “不须子敬叮咛, 亮自有对答之语。 ”或作“丁宁”、 “丁咛”。 2. 仔细。 元·武汉臣·生金阁·第四折: “我这里叮咛的问你, 你家住在那里? ”元·无名氏·符金锭·第三折: “这里叮咛觑了他模样, 办着片志诚心便央。 ” 3. 小心。 [似] 1.叮嘱、 嘱咐 …   Taiwan national language dictionary

 • 千叮咛万嘱咐 — (千叮嚀萬囑咐, 千叮咛万嘱咐) 千叮萬囑。 《紅樓夢》第五八回: “況 賈母 又千叮嚀萬囑咐, 托他照管 黛玉 。”京劇《智取威虎山‧打虎上山》: “支委會上, 同志們語重心長, 千叮嚀萬囑咐給我力量。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 叮咛 — (叮嚀, 叮咛) 1.再三囑咐。 唐 寒山 《詩》之二一六: “自古多少聖, 叮嚀教自信。” 宋 康與之 《滿江紅‧杜鵑》詞: “鎮日叮嚀千百遍, 只將一句頻頻說: 道不如歸去不如歸, 傷情切。” 《紅樓夢》第一一七回: “ 平兒 等不免叮嚀了好些話。 只有 巧姐兒 慘傷的了不得。” 柯岩 《特邀代表》: “從此, 每次回家前後全班互相叮嚀: 回家可別犯錯誤呀, 可要按時返校呵。” 2.猶殷勤。 唐 薛用弱 《集异記‧僧晏通》: “過者 易定 軍人也, 即下馬熟視, 悅其都冶,… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嘤咛 — (嚶嚀, 嘤咛) 亦作“嚶儜”。 形容聲音清婉、嬌細。 唐 劉禹錫 《插田歌》: “齊唱田中歌, 嚶儜如《竹枝》。” 宋 梅堯臣 《寄題絳守園池》詩: “蒼官屭槐朋在庭, 風蟲日鳥聲嚶嚀。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧宮夢弼》: “嚶嚀一聲, 大小婢媼, 奔入滿側, 移金椅床, 置雙夾膝。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 千叮咛万嘱咐 — 拼音: qian ding ning2 wan4 zhu3 fu4 解释: 再三叮嘱告诫。 红楼梦·第五十二回: “宝二爷今儿千叮咛万嘱咐的。 什么花姑娘草姑娘, 我们自然有道理! 你只依我的话, 快叫他家的人来领他出去。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 嘤咛 — 拼音: ying ning2 解释: 形容声音清脆娇细。 聊斋志异·卷三·宫梦弼: “嘤咛一声, 大小婢诅奔入满侧, 移金椅床, 置双夹膝。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 叮咛 — dīngníng [give carerul instructions repeatedly] 叮嘱, 告诫 乃叮咛而去。 清·梁启超《谭嗣同传》 …   Advanced Chinese dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.